Ebru Sanatı Atölyesi

EBRU SANATI
Suya resim yapmaya dayalı olan bu sanat, Osmanlı döneminde yaygınlık kazanmış ve tasavvuf düşünce çerçevesinde oluşmuştur. Uzun yıllar çalışılarak usta olunan ebru sanatında suyun ve boyaların hazırlanması hem ustalığa hem de ruhani duruma göre sürekli değişmektedir. Bir usta bile duygusal durumuna göre ebru sanatını her seferinde şekillendirmektedir. Suya resim yapıldığı için aynı resmin bir daha yapılamaması bu sanatın en önemli özelliğidir. Bu nedenle Osmanlı Dönemi’nde yapılan devlet antlaşmaları ebru kağıtlarının arkasına yazılırmış. Hem sanat hem de siyasi anlamda kullanılmıştır.
Özellikle Ebru sanatı ile bütünleşmiş olan lale bu figürlerin en önemlilerindendir. Ebrunun suyuna deniz kabuğu tozu (kitre) konularak boyaların su yüzeyinde kalması sağlanmaktadır. Boyalar ise hayvanların ödünün boya ile karıştırılmasıyla daha akışkan bir kıvama getirilmektedir. Ödü patlamak deyiminde yer alan öd, ebru sanatı için kullanılan bir malzemeye dönüşmüştür.