Güreş Sporları

Güreş Sporları
Güreş insanlık tarihinin en yaygın ve kadim sporlarındandır. Günümüze kadar yerel stillerini koruyarak gelen bu spor, dövüşmenin yerine kol kola mücadele etmenin sportif bir biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Güreşin çok fazla çeşidi olsa da bu alanda Kuşak ve Aba güreşine yer verilmiştir.

KUŞAK GÜREŞİ
Kuşak güreşinin tarihi Sümerlilere kadar dayanmaktadır. Bu güreş türü ilk olaral Sümerlilere ait Gılgamış Destanı’nda yer almıştır. Destan da Gılgamış ile Enkidu’nun yaptığı kuşak güreşinden bahsedilir.
Türk, Moğol ve Japon halklarının tarihin derinliklerinden gelen bir spordur. Davul zurna eşliğinde yapılan bu spor, bele bir kuşak sarılır ve sporcular birbirlerinin sadece kuşaklarından tutarak hasmının sırtını yere getirmesi amacına dayanır. Günümüzde Romanya ve Türkiye’deki Kırım Türkleri arasında eğlenmek amacıyla yapılan bir spordur.

ABA GÜREŞİ
Aba Güreşi, dünyada giysilerle yapılan ilk güreş türüdür. Uzakdoğu’da yakın döğüş sporlarından olan Judo, Aba Güreşi ile benzerlik göstermektedir. Aba güreşinin biraz değiştirilmiş halidir. Aba güreşi yurdumuzda Gaziantep ve Hatay yörelerinde yapılmaktadır. Güreş sporları günümüzde unutulmaya yüz tutmuş olsa bile kırsal alanlarda hala yapılmaktadır.
Bu bölgelerdeki köy düğünlerinde düğün sahibi, çevre köylere haber salarak güreşçileri düğün güreşine davet ederdi. Çevre köylerden gelen güreşçiler köyde düğün süresince misafir edilirdi. Güreş köy meydanında yapılırdı. Bazen bir hafta sürdüğü olurdu. Bu güreşin diğer güreşlerden en önemli farkı yenen ve yenilen güreşçi hakkında lehte veya aleyhte tezahürat yapılmamasıdır. Tezahürat yapanlar köy halkı tarafından ayıplanırdı.

MAS GÜREŞİ
Mas, Yakutçada ağaç anlamına gelmektedir. Mas güreşi eskiden bir ağaç dalı kullanılarak yapılırmış. Bu nedenle Ağaç Güreşi olarak da bilinmektedir. Müsabıkların birbirleriyle temas etmeden, birbirlerini sarsmadan ve fırlatmadan yapılan tek mücadele sporudur. Bu spor Yakutların milli sporudur. Türkiye’de de Erzurum bölgesinde oynanmaktadır. Bu güreşte vücuttaki bütün kasların çalışması gerekmektedir. Kısa süren bir yarışma olsa da kol, bacak, karın, kalça, ense, boyun, sırt, kafa ve tüm gövde kaslarını çalıştırmaktadır. Bu spor kişiye; kuvvet, el çabukluğu, hızlılık, dayanıklılık, cesaret ve yaşama gücü gibi fiziksel ve ruhi özellikler kazandırır.
Etnospor Deneyim Merkezi