Ihlamur Baskı Atölyesi

IHLAMUR BASKI (TOKAT YAZMASI)
Ihlamur ağacının çeşitli şekillerde oyulmasıyla motifler elde edilmektedir. Ihlamur ağacı, suyu emmeyen ve dış yüzeyde hapseden bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda kolay oyulmaktadır. Motifler yapıldıktan sonra bitkilerin yaprak, çiçek ve köklerinden elde edilen boyalarla kumaşlara baskı yapılmaktadır.
Yazma ustaları, kendi motiflerini oluşturmuş ve o motiflerle tanınır hale gelmişlerdir. Bu nedenle her usta ‘ben bu işe kalıbımı basarım’ diyerek kendini övmektedir. Her motif farklı bir kültürel anlamı içermektedir. Türk kültürü motifi, geyiğin Türkler tarafından kabul edilmesi, turnanın Türklerde ongonlardan bir kuş olması, ağaçların hayat ağacı ile yer ve gök arasında bağ kurduğu ilişkilendirilmektedir.