Masal Atölyesi

Geleneksel Masal Anlatımı
Masal, Anadolu geleneğinde evin sürekli yanan ocağının yanında masal anaları tarafından anlatılagelmiştir. Ancak günümüzde ninelerin ve annelerin masal anlatmaması, geleneğin değişimine neden olmuştur. ‘Bir Varmış Bir Yokmuş Diye Başlayan’, ‘Gökten Üç Elma Düştü’ diye biten Türk Masalları unutulmaya başlamıştır. Çocukların hayal güçlerini canlandıran, cesaretlendiren, özgüven duygusu kazandıran Anadolu masallarının yeniden hatırlanması ve yaşadıkları kültürün izleriyle anlatılagelmiş masalların bilinmesi gerekmektedir. Masal çocukları uyutmak, yetişkinleri uyandırmak içindir. Türk masalları hem çocuklar hem de yetişkinler içindir. Bu masalları dinlemek, tekerlemeler söylemek, masal şarkıları oluşturmak, masalı oynamak ve masal çizmek atölyede yapılacak etkinliklerden bazılarıdır. Bu etkinlikler çocuğun masal dünyasına girmesine ve yaşamı farklı masal kapılarından görmesine katkı sağlayacaktır.

Taş Masallar
Anadolu Masallarının yanında taştan masallar anlatılmaktadır. Taşlarla masal kahramanları şekillendirilmekte, çocukların anlatılan masaldan anladıklarını oluşturmaları istenmektedir.

Gölge Masallar
Gölge Masallar, masalların resmedilip tepegöze yansıtılmasıyla anlatılmaktadır. Bu şekilde çocuklar hem masal dinleyecek hem de izleyeceklerdir.